Svetainėje yra kaupiami slapukai. Susipažinkite su privatumo politika.
Dėl BKU Taupkasė kreditorių susirinkimo
03/08/2019
Pranešame, kad 2019 metų kovo mėn. 15 dieną, 10.00val. adresu Miško g. 11, Kaunas (Europa Royale Kaunas, konferencijų salėje) šaukiamas pirmasis kredito unijos „Taupkasė“ kreditorių susirinkimas. Dalyvių registracijos pradžia 9:45 val., registracijos pabaiga 10:00 val. Šaukiamo kreditorių susirinkimo posėdžio patikslinta darbotvarkė:
 1. Kreditorių susirinkimo sekretoriaus rinkimai.
 2. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimai.
 3. Bankroto administratoriaus ataskaita.
 4. Kreditorių susirinkimo šaukimo ir darbo tvarkos patvirtinimas.
 5. Informacijos kreditoriams ir dalyviams teikimo tvarkos patvirtinimas.
 6. Faktinių išlaidų už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo tvirtinimas.
 7. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 8. Įgaliojimo suteikimas kreditorių susirinkimo pirmininkui kredito unijos „Taupkasė“ vardu sudaryti su bankroto administratoriumi pavedimo sutartį ir sutarties priedus.
 9. Bankrutavusios kredito unijos „Taupkasė“ turto pardavimo nuostatų tvirtinimas.
 10. Strateginio ir taktinio veiklos planų rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atsiskaitymo už jų įgyvendinimą aprašo tvirtinimas.
 11. Bankrutuojančios kredito unijos „Taupkasė“prekių ir paslaugų pirkimo tvarkos tvirtinimas.
 12. Kreditorių komiteto rinkimai ir darbo reglamento patvirtinimas.
 13. Bankrutuojančios KU Taupkasėdarbo laiko apskaitos taisyklių tvirtinimas.
 14. Kiti klausimai.
 
Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus LR ĮBĮ nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu.
Kreditorių patogumui pateikiame balsavimo raštu biuletenį. Kreditoriui pateikus balsavimo raštu biuletenį, tačiau kreditoriaus atstovui atvykus į susirinkimą, į balsavimo rezultatus įskaitoma biuletenyje pateikta nuomonė, o kreditoriaus atstovas susirinkime dalyvauja be balsavimo teisės.
Kreditoriai bei jų atstovai, atvykę į kreditorių susirinkimą privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kreditorių atstovai taip privalės pateikti atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (tinkamai įformintą įgaliojimą, atstovavimo sutartį ir pan.).
Papildoma kreditorių susirinkimo medžiaga (administratoriaus ataskaita, siūlomų patvirtinti tvarkų, taisyklių, nuostatų ir aprašų projektai, administravimo išlaidų sąmata, faktinių administravimo išlaidų ataskaita ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi sprendimams priimti) kreditoriams bus pateikta kreditorių pateiktais elektroninio pašto adresais.
Dalyvavimas kreditorių susirinkime kreditoriams nėra privalomas. Nedalyvavimas susirinkime nepakeičia, nesumažina ir neapriboja jokių kreditorių teisių bei galimybių atgauti savo kreditorinius reikalavimus.
Informacija apie susirinkimą teikiama tel. Nr. 8 46 310 494 ir el. paštu adresu biuras@kab.lt
Susisiekite su mumis išsiųsdami užklausą Jums aktualia tema:
Jūs esate:
Visi formoje esantys laukai yra privalomi, kad galėtume Jus identifikuoti ir suteikti tikslų atsakymą.
Nėra prisegto dokumento
* Laukas “Gimimo data” nėra privalomas, tačiau jis reikalingas asmens identifikavimui. Prašome užpildyti visus formos laukus, nes negavę visos reikalingos informacijos, pasiliekame teisę neatsakyti į užklausą.
Nėra prisegto dokumento
Nėra prisegto dokumento
* Laukas “Gimimo data” nėra privalomas, tačiau jis reikalingas asmens identifikavimui. Prašome užpildyti visus formos laukus, nes negavę visos reikalingos informacijos, pasiliekame teisę neatsakyti į užklausą.
Nėra prisegto dokumento
2018 UAB Klaipėdos administratorių biuras. Visos teisės saugomos
Sukurta Go4 Group