Svetainėje yra kaupiami slapukai. Susipažinkite su privatumo politika.
BKU Taupkasė paskolos gavėjų dėmesiui
04/02/2020

INFORMACIJA ASMENIS, SIEKIANTIEMS PASINAUDOTI TEISE ATIDĖTI BŪSTO AR VARTOJIMO KREDITO ĮMOKAS

Atsižvelgiant į susiklosčiusias neįprastas aplinkybes (šalyje paskelbtą karantiną), BKU „Taupkasė“ klientams (paskolų gavėjams) tampa vis sudėtingiau laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, todėl žemiau pateikiame gaires kaip, patyrę finansinių sunkumų, turėtų elgtis kredito gavėjai, siekdami pasinaudoti teise atidėti būsto ar vartojimo kredito įmokas.

  1. Ką daryti jei dėl šalyje paskelbto karantino noriu atidėti būsto ar vartojimo kredito įmokų mokėjimą 3 mėnesių laikotarpiui?

Norėdami pasinaudot vadinamosiomis kredito atostogomis, pirmiausia Jūs turite laisvos formos prašymą raštu popieriuje ar kitoje patvariojoje laikmenoje, ir jį, kartu su jame išdėstytas aplinkybes pagrindžiančiais dokumentais (įrodymais dėl darbo netekimo, pajamų sumažėjimo ir kt.) išsiųsti registruotą pašto siuntą adresu BKU “Taupkasė”, Maironio g. 28, Kaunas arba elektroniniu paštu taupkase@kab.lt. Prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikusio asmens tapatybę. 

  1. Ar, atidėjus kredito įmokas, galėsiu visiškai nieko nemokėti? 

Ne, atidėjus kredito įmokas, Jūs privalėsite padengti kredito palūkanas. Atidėjus kredito įmokų mokėjimą, bendru kredito sutarties šalių sutarimu gali būti perskaičiuojamos atidėtos kredito įmokos ir sudaromas atnaujintas kredito įmokų mokėjimo grafikas.

  1. Per kiek laiko bus priimtas sprendimas dėl kredito įmokų atidėjimo?

Sprendimas dėl kredito įmokų atidėjimo bus priimtas ne vėliau ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą prašymas negali būti išnagrinėtas, jo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

  1. Kaip bus vertinama, ar kredito gavėjas patiria finansinių sunkumų?

Kredito davėjas kiekvieną situaciją vertins individualiai.  Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog finansiniais sunkumais laikoma tokia padėtis, kai kredito gavėjo visų įsipareigojimų ir įmokų santykis yra didesnis nei 40 proc

Papildoma informacija teikiama tel. 8/37 280 540

Susisiekite su mumis išsiųsdami užklausą Jums aktualia tema:
Jūs esate:
Visi formoje esantys laukai yra privalomi, kad galėtume Jus identifikuoti ir suteikti tikslų atsakymą.
Nėra prisegto dokumento
* Laukas “Gimimo data” nėra privalomas, tačiau jis reikalingas asmens identifikavimui. Prašome užpildyti visus formos laukus, nes negavę visos reikalingos informacijos, pasiliekame teisę neatsakyti į užklausą.
Nėra prisegto dokumento
Nėra prisegto dokumento
* Laukas “Gimimo data” nėra privalomas, tačiau jis reikalingas asmens identifikavimui. Prašome užpildyti visus formos laukus, nes negavę visos reikalingos informacijos, pasiliekame teisę neatsakyti į užklausą.
Nėra prisegto dokumento
2018 UAB Klaipėdos administratorių biuras. Visos teisės saugomos
Sukurta Go4 Group